Brf Taket

5 Jan 2017

Brf Taket har valt att förlänga sina avtal med oss gällande invändig fastighetsskötsel samt ekonomiskförvaltning.

Vi tackar för fortsatt förtroende!