Markarbeten

Grundläggning och finplanering i Frövi

14 Jun 2017

Just nu arbetar MARK med grundläggningen av ett nytt trygghetsboende i Frövi. Trygghetsboendet kommer vara fördelat mellan två lamellhus vari det blir totalt 39 nya lägenheter avsedda för personer över 65 år. När husen står på plats kommer MARK tillbaka och utför finplaneringen runt boendet.

Läs mer

Vi söker anläggningsarbetare!

23 Mar 2017

Är du vår nya medarbetare? Vi växer och behöver förstärkning i MARK Entreprenad där vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Sista ansökningsdag är 31 maj. Läs vår annons här

Läs mer

MARK Entreprenad på Gotö

6 Mar 2017

MARK fortsätter sitt goda samarbete med Aroseken och vi är nu i full gång med att förbereda mark, ledningar och husgrunder inför bygget av de 20 hus som kommer att byggas under första etappen på adressen Gotö Långgata. Här nedan kan du se ett videoklipp från arbetsplatsen där du får en första inblick av hur

Läs mer

Riksbyggens projekt Sjökortet, Lillåuddens

14 Apr 2014

Ett Vi har fått i uppdrag av Aros Bygg & Förvaltning AB att leverera grundläggnings-, armering och betong- samt finplaneringsarbeten till Riksbyggens nya bostadsrättsförening Sjökortet på Lillåudden i Västerås.

Läs mer