Västerås Slott

3 Feb 2016

Statens Fastighetsverk (SFV) beställer jobb av oss. Vi ska byta ut befintliga spill- och dagvattenledningar både inne på och utanför borggården. Arbetet drar igång nu i februari.