Grundläggning och finplanering i Frövi

14 jun 2017

Just nu arbetar MARK med grundläggningen av ett nytt trygghetsboende i Frövi. Trygghetsboendet kommer vara fördelat mellan två lamellhus vari det blir totalt 39 nya lägenheter avsedda för personer över 65 år. När husen står på plats kommer MARK tillbaka och utför finplaneringen runt boendet.