Information till kunder och leverantörer med anledning av coronaviruset som ger Covid-19

17 mar 2020

Bäste MARK-kund,

Den snabbt ökade spridningen av coronaviruset som ger Covid-19 i Sverige, kommer att innebära stora utmaningar för branschen som helhet och enskilda företag när det gäller att fullfölja affärsåtaganden och upprätthålla en god leveransförmåga. Vi vill genom denna information försäkra dig som kund om att vi på MARK idag inte känner till några omständigheter som i det överblickbara perspektivet skulle förhindra eller försena vår leveransförmåga med anledning av ovan nämnda smittspridning.

MARK har vidtagit åtgärder och tillfälligt infört restriktioner och riktlinjer i syfte att begränsa smittspridningen inom företaget och även ut mot våra kunder och leverantörer. Vi delar gärna med oss av dessa och hoppas att de kan komma till användning även i din/er egen verksamhet.

Våra tillfälliga riktlinjer och restriktioner fr o m den 12 mars 2020 är:

 • Vi vill att du som själv nyligen varit eller haft nära kontakt med någon som varit i ett riskområde* stannar hemma och om möjligt jobbar hemifrån under fjorton dagar. Var uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber och uppvisar du sådana symtom kontakta 1177 Vårdguiden och följ deras råd.
 • Får du feber/förkylningssymtom på arbetet så ska du meddela din chef och omedelbart gå hem och därefter kontakta sjukvården.
 • Efter sjukdom är du välkommen tillbaka till jobbet först efter att du blivit helt frisk och varit symptomfri i minst 48 timmar.
 • Kontoren stängs för spontanbesök. Information om detta och telefonnummer till receptionen kommer att anslås. Ett mejl kommer också att skickas till de kunder som brukar
  besöka oss.
 • Undvik möten och större samlingar med stora delar av en och samma arbetsgrupp för att undvika att alla blir smittade samtidigt. Hälsa inte på andra med handslag och håll ett större avstånd från andra än du kanske vanligtvis gör.
 • Ta endast emot bokade och nödvändiga besök och då i så begränsad omfattning som möjligt. Använd istället mejl och telefon-/Skypemöten i största möjliga utsträckning.
 • Resor till utlysta riskområden* förbjuds och innebär automatiskt att du stannar hemma i fjorton dagar om du ändå reser iväg. Alla arbets- och/eller privata resor ska godkännas av företagets nyinrättade beredskapsgrupp.

 

*UD avråder från resor till alla länder fr o m den 14 mars t o m den 14 april 2020. Särskilda riskområden är dock alltjämt Kina, Iran, Sydkorea, Italien och Tyrolen i Österrike.

Kompletterande riktlinjer och rutiner för Markbolagens personal i det fall vi har sjuka anhöriga hemma och i det fall förskolor och skolor stänger.

 • I det fall anhöriga är/blir sjuka och är hemma från sina arbeten respektive förskola/skola rekommenderas om möjligt att man själv jobbar på distans hemifrån. Är detta svårt att lösa praktiskt och man själv är helt frisk och symptomfri kan man gå till jobbet, men ombeds i så fall att i största möjliga mån stanna på sitt kontorsrum och undvika kontakt med övriga kollegor. För dig som jobbar ute på fältet gäller att du arbetar, förflyttar dig och tar raster så enskilt som möjligt.
 • I det fall att förskolor och skolor hålls stängda rekommenderas också att du jobbar hemifrån. Är barnen små och kräver att du är närvarande som förälder, är det i helt i sin ordning att jobba hemifrån eller att arbeta på arbetsplatsen utanför ordinarie kontorstid.
 • De av oss som har ett arbete som inte går att sköta på distans hemifrån eller utanför ordinarie arbetstid och själv behöver vara hemma med barn då förskolan/skolan har stängt, stannar förstås hemma och anmäler detta till arbetsgivaren och Försäkringskassan precis som vid vanlig VAB.

Vi vill också att alla våra medarbetare följer de anvisningar för allmän smittprevention som Folkhälsomyndigheten utfärdat, dvs:

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

 

Vi vill upprätthålla kontakten med såväl våra kunder som våra leverantörer och kommer att företrädesvis göra detta via telefon, mejl och andra tekniska lösningar som medger att man inte
behöver träffas fysiskt.

MARK följer den fortsatta utvecklingen noga, har vidtagit åtgärder och kommer att fortsätta att uppdatera våra riktlinjer och rekommendationer löpande.