Drifttekniker

Driftteknikerns huvudsakliga arbetsuppgifter är att drivet och serviceinriktat jobba med fastighetsteknik. Det är ett rörligt jobb då man oftast arbetar mot flera olika objekt och fastigheter. Som drifttekniker ansvarar man för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetstekniska system.

Du ska kunna arbeta självständigt, men förväntas även bidra i en större grupp där du stöttar fastighetstekniker och förvaltare i de tilldelade uppdragen så som drift och skötsel av våra kunders fastigheter.Viktigt att vara flexibel, engagerad, noggrann och har god samarbetsförmåga. Du trivs när tempot är högt och kan prestera resultat tillsammans med andra