Bostadsrättsekonom

Bostadsrättsekonomens huvudsakliga arbetsuppgifter är att du ansvarar för allt, från den löpande redovisningen till upprättande av budget och bokslut. Du är utåtriktad och tycker om kundkontakter. Du har löpande kontakter med dina kunder och är ett bollplank som kan bidra med rapporter, analyser och kalkyler.

För tjänsten har du relevant eftergymnasial utbildning eller god kunskap inom redovisning genom arbetslivserfarenhet.