Kompletterande rutiner för Markbolagets personal vid utförande av arbete hos boenden med anledning av Covid-19

17 mar 2020

Om vi utgår ifrån våra egna riktlinjer för att begränsa smittspridningen av coronaviruset som ger
Covid-19 och skydda vår personal har vi följande restriktioner gällande arbete hemma hos boenden:

  • Vi utför inte arbeten hemma hos boenden som under de senaste fjorton dagarna har varit eller haft nära kontakt med någon som varit i ett riskområde*.
  • Vi utför inte arbeten hemma hos boenden som själva är sjuka eller har anhöriga som är sjuka. Arbete/felavhjälpning utförs först efter att samtliga boenden i lägenheten som har
    varit sjuka är fullt friska och har varit helt symptomfria i 48 timmar.
  • Vi hälsar inte på boenden med handslag utan endast muntligen/verbalt.
  • Våra medarbetare får avbryta ett pågående ärende/arbete hos en kund/boende om de bedömer att en ökad risk för smittspridning föreligger.

 

Viktigt är också att vi använder skyddsutrustning i form av skyddshandskar och andningsmask/- skydd/-filter samt tvättar/spritar händerna såväl före som efter utfört arbete.

Vid samtliga akuta fel som behöver avhjälpas snarast möjligt, tar vi i samråd med vår kund beslut om lämpliga åtgärder för att kunna avhjälpa felet utan att utsätta vår personal, de boende och andra för ökad risk av smittspridning av coronaviruset som ger Covid-19.

Vi vill också att alla våra medarbetare och de boende följer de anvisningar för allmän smittprevention som Folkhälsomyndigheten utfärdat, dvs:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

 

*UD avråder från resor till alla länder fr o m den 14 mars t o m den 14 april 2020. Särskilda riskområden är dock alltjämt Kina, Iran, Sydkorea, Italien och Tyrolen i Österrike.