MARK Entreprenad på Gotö

6 mar 2017

MARK fortsätter sitt goda samarbete med Aroseken och vi är nu i full gång med att förbereda mark, ledningar och husgrunder inför bygget av de 20 hus som kommer att byggas under första etappen på adressen Gotö Långgata. Här nedan kan du se ett videoklipp från arbetsplatsen där du får en första inblick av hur Gotö Långgata kommer att vara utformad.