Nu börjar dem sista årsredovisningarna bli klara!

8 maj 2018

Ekonomisk förvaltning har under våren arbetat med våra bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Nu är det inte långt kvar tills alla årsredovisningarna är klara för detta år!