Riksbyggens projekt Sjökortet, Lillåuddens

14 Apr 2014

Ett Vi har fått i uppdrag av Aros Bygg & Förvaltning AB att leverera grundläggnings-, armering och betong- samt finplaneringsarbeten till Riksbyggens nya bostadsrättsförening Sjökortet på Lillåudden i Västerås.