Stenvalvet valde MARK.

2 jan 2018

Vi har fått uppdraget att förvalta Stenvalvets fastigheter i Västerås. Uppdraget avser den utvändiga fastighetsskötsel samt tekniskförvaltning av byggnader. Fastigheterna ligger i centrala Västerås samt ute på Eriksborg.Uppdraget började 1/5 2017.

Vi ser fram emot ett utvecklande och förhoppningsvis bra samarbete.