EkonomiskFörvaltning

Noga
Genomtänkt – Ekonomisk Förvaltning

Välkommen till MARK Redovisarna AB!

MARK Redovisarna är ett lokalt företag med omfattande erfarenhet av ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och mindre företag. Hos oss får ni en trygg samarbetspartner som ni kan lita på. Vi arbetar aktivt med detta och att ha de nöjdaste kunderna på marknaden. Målet är att göra styrelsearbetet så enkelt och smidigt som möjligt för dig. Vi kan hjälpa till med allt från hyresaviseringar till årsbokslut som dessutom är tillgängligt i vår portal.

Här nedan kan ni se de tjänster som vi erbjuder.

Inloggning kundportal/fakturaattest >>

Inloggning Markportalen >>

Redovisning

 • Bokföring av affärshändelser, avstämning av bankkonton och övriga konton.
 • Scanning av fakturor med webbaserad attest.

Hyresredovisning, betalningskontroll, hyresavisering

 • Tryckning av hyresavier, utföra hyresändringar.
 • Utskrift av betalningspåminnelser och utskick till föreningens kontaktperson
 • Avstämning av hyror och avgifter.

Krav, budgetförslag, förslag till årsredovisning

 • Upprättande av budgetförslag som efter styrelsens godkännande utgör underlag för kommande avgiftsdebitering.
 • Framtagande av förslag till årsredovisning.

Förande av lägenhetsregister, panthantering bostadsrätt

 • Införande av ägarförändringar i bostadsrättsföreningens register.
 • Införande av pantsättningar i registret och inskickande av panthandlingar till långivare.
 • Utsändande av påminnelser till panthavare i pantsatta lägenheter.

Löne- och arvodesbetalningar, skatteredovisning

 • Beräkning och betalning av löner och arvoden.
 • Redovisning av innehållen preliminärskatt till skattemyndigheterna.
 • Uträkning och redovisning av sociala avgifter till skattemyndigheterna.

Kontrolluppgifter, skattedeklaration

 • Upprättande av kontrolluppgifter för löner och arvoden.
 • Upprättande av kontrolluppgifter för sålda lägenheter.
 • Utskick av kontrolluppgifter.
 • Upprättande och redovisning av skattedeklarationer.

Bostad- och fastighetsrätt

Bostadsmarknaden kan vara svår att navigera eftersom det finns flera olika regelverk, lagar och förordningar att hålla reda på. Vi är er specialist på bostadsrättsförvaltning och vi arbetar även för bostadsföreningar och fastighetsägare, så vi är i en bra position för att navigera åt er genom regelkrånglet. Våra tjänster håller hög kvalité och kan anpassas för stora och små kunder. Kundnöjdhet är viktigt för oss.

Bostadsrättsföreningar, Redovisning för din fastighet

En bostadsrättsförening måste följa vissa regler som kan ses på bokföringsnämndens hemsida. Men dessa regler är krångliga att följa, och det är därför det är viktigt att ha en professionell redovisare vid er sida så att alla regler följs. Om man inte följer dessa regler så kan det bli en dyrbar historia och slutnotan kan bli hög.

Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Kontakt

Telefon: 016-12 66 10
E-post: info@redovisarnaab.se

Adress

MARK Redovisarna AB
Fristadstorget 8A
632 18 Eskilstuna

Kontaktperson Ingela Orest 016-12 66 10 info@redovisarnaab.se