Rätt utfört arbete, till rätt pris

Välkommen till MARK! 

Vi är  ett företag byggt på gedigen yrkeskompetens och en stark vilja att göra rätt för oss. När du anlitar oss kan du lita på att jobbet blir väl utfört och att de rekommendationer vi ger baseras på vad som bäst gynnar dig, ditt företag eller din BRF.

Mark­ar­be­ten

 • Markarbeten
 • Husgrunder
 • Schaktning
 • Asfalt & marksten
 • Finplanering
 • Landscaping
Läs mer >

Fas­tig­hets­ser­vice

 • Fastighetsskötare
 • Servicetekniker
 • Driftsoptimering
 • Underhållsplan
 • Snöröjning
 • Byggservice
Läs mer >

BRF-tjäns­ter

 • Ekonomisk förvaltning
 • Fastighetsskötsel & städning
 • Servicetekniker
 • Utemiljö & trivsel
 • Snöröjning
 • Underhållsplan
Läs mer >

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vi ger dig komplett service med lokal närvaro.
Kontakta oss för mer information!

Aktu­ellt

Väl­kom­men till en kun­nig och kom­pe­tent part­ner

Vi gör rätt – för dig 

När du anlitar MARK vet du att du kommer få tjänster av bra kvalitet, i rätt tid och på det sätt vi kommit överens om. Vi är måna om att göra rätt för oss.

Som kund ska du känna att vi är en leverantör som ser till dina intressen. Vi tror att det kommer att göra dig till en nöjd kund som väljer att fortsätta anlita oss.