Laddstol­par och ladd­boxar

När allt fler kör elbil ökar efterfrågan på laddningsmöjligheter, både hemma och på jobbet. Vi hjälper er att få laddboxar eller laddstolpar på plats.

Laddstol­par till kon­tors- och indu­stri­fas­tig­he­ter

Andelen tjänste- och servicebilar som drivs på el har ökat dramatiskt och även bland privatpersoner ökar ägandet av elbilar. Vi hjälper dig hitta en bra lösning för att erbjuda dina hyresgäster, deras anställda och besökare möjlighet att ladda bilen.

Självklart ser vi till att undersöka om undercentralen klarar det extra effektuttaget och att lastbalansering installeras vid behov. Några få laddboxar är oftast enkla att få på plats, särskilt där det sedan tidigare finns motorvärmare installerade, men det kan vara klokt att redan från början bygga en lösning som går att skala upp.

Laddstol­par till hyres­hus och BRF:er

Efterfrågan på laddstolpar ökar i takt med allt fler skaffar el- eller elhybridbil eller får en sådan som tjänstebil och vill kunna ladda bilen även hemma. Här är det viktigt att se till att elanläggningen klarar den extra belastningen och att laddning sker på ett säkert sätt.

Vi hjälper er kartlägga era behov, välja de laddboxar och debiteringssystem som passar er bäst, planera utbyggnaden och att se till att installationen utförs på ett fackmannamässigt sätt. Självklart hjälper vi även till med de mark- och anläggningarbeten som kan behövas.

Pro­jek­te­ring, upp­hand­ling och instal­la­tion

Du kan anlita oss enbart för att lösa den praktiska installationen eller ta hjälp också med projektering och upphandling. Det bestämmer du själv!

Installation av laddstolpar kan med fördel kombineras med installation av solceller för produktion av egen, klimatvänlig el.

Få laddstol­parna på plats!

Andelen elbilar i nyförsäljningen ökar snabbt. Kontakta oss nu för att ha laddningsmöjligheter på plats när det behövs.

Du kanske också är intres­se­rad av:

Ener­gi­op­ti­me­ring

Med vår hjälp kan ni ta ett helhetsgrepp över er elförbrukning, hitta energitjuvar och sänka elförbrukningen med upp till 20%.

Läs mer >

Sol­cel­ler

Med solceller kan din fastighet producera sin egen miljövänliga el. Stigande elpriser gör att investeringen snabbt lönar sig och värdet på fastigheten ökar.

Läs mer >