Kon­takt

Välkommen att höra av dig till oss på MARK! Vi svarar gärna på dina frågor, anlägger din grund, sopar din gata eller byter din trasiga lampa. 

Vil­ken avdel­ning söker du?

Är du mäklare?  Efterfråga mäklarbild här

Vi är flera bolag i koncernen. För att du ska få betalt i rätt tid är det viktigt att du som leverantör skickar dina fakturor till rätt e-postadress.

MARK Entreprenad: faktura.me@markbolagen.se
MARK Fastighet: faktura.mf@markbolagen.se

MARK Södergren & Flink: faktura.msf@markbolagen.se
Södergren & Flink Fastigheter: faktura.sff@markbolagen.se
Quick Crown: faktura.qc@markbolagen.se
MARK Kv Högspänningen: faktura.mkvh@markbolagen.se

Mälarkonstruktion: faktura.mk@markbolagen.se
Mälarsmide:  faktura@malarsmide.se

MARK Väs­terås

021-475 65 00

MARK
Elektrodgatan 2A
721 37 Västerås

info@markbolagen.se

MARK Eskilstuna

016-542 14 00

MARK
Fraktgatan 2
633 47 Eskilstuna

info@markbolagen.se

MARK Redo­vi­sarna

016-12 66 10

MARK Redovisarna
Fristadstorget 8A
632 29 Eskilstuna

info@redovisarnaab.se

Mark- och anlägg­nings­ar­be­ten

Anders Blomquist

Arbetsledare

070-416 07 66

Emi­lio Para­mio

Projektledare

070-416 07 69

Samuel Eriks­son

Projektledare

070-416 07 64

Mår­ten Karls­son

Projektledare

070-416 09 51

Ulf Wal­lin

Arbetsledare

070-416 08 53

Mat­tias Melan­der

Kalkyl- och produktionschef

070-416 08 57

Tobias Söder­ström

Arbetsledare

070-416 07 61

Fas­tig­hets­tjäns­ter

Den­nis Per­nell

Försäljningschef

070-416 09 61

Astrid Söder­gren

Kundansvarig

070-416 09 66

Erik Hem­lin

Avdelningschef yttre skötsel

070-416 06 43

Peter Eriks­son

Arbetsledare / kundansvarig

070-416 09 67

Anders Lar­s­son

Avdelningschef inre skötsel och fastighetsutveckling

070-416 06 42

Jimmy Palm

Fastighetsutvecklare

070-416 09 69 

Jona­tan Jern­dahl

Arbetsledare inre fastighetsskötsel

070-416 07 49

Vero­nica Lind­blad

Administratör och felanmälan

070-416 07 31

Eko­no­misk för­valt­ning

Ing­ela Orest

Chef ekonomisk förvaltning

070-416 09 62 

Maria Lilja

Bostadsrättsekonom

070-416 07 38 

Kristina Fern­ström

Bostadsrättsekonom

070-416 09 68

Jes­sica Lil­jen­dahl

Bostadsrättsekonom

070-416 06 48

Linda Lind­berg

Bostadsrättsekonom

070-416 07 63

Per­nilla Vest­ling

Bostadsrättsförvaltare

070-416 07 43

Marie Hising

Bostadsrättsförvaltare

070-416 09 63

MARK Redo­vi­sarna

Ing­ela Orest

Chef ekonomisk förvaltning

070-416 09 62

Gunilla Ramquist

Ortsansvarig, bostadsrättsekonom

016-12 66 10

Mar­ga­retha Lind­berg

Bostadsrättsekonom

016-12 66 10

Anna Eriks­son

Bostadsrättsekonom

016-12 66 10

Admi­nist­ra­tion och kon­tor

Jenny Min­ten

Ekonomi

070-416 07 62

Lena Hjort­man-Bäck­man

Ekonomi

021-475 65 03

Nina Erke­nius
Kund­mot­ta­gare och felan­mä­lan

021-475 65 00

Sofia Eriks­son

Löneadministratör

021-475 65 23

Före­tags­led­ning

Björn Söder­holm

VD / Ägare

070-416 07 40

Pär Söder­gren
Affärs­ut­veck­lare / Ägare

070-416 09 60

Den­nis Per­nell

Sälj & marknad / Ägare

070-416 09 61

Anders Flink

Sälj & marknad / Ägare

070-416 09 50

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vi ger dig komplett service med lokal närvaro.
Kontakta oss för mer information!

Vi gör rätt – för dig 

När du anlitar MARK vet du att du kommer få tjänster av bra kvalitet, i rätt tid och på det sätt vi kommit överens om. Vi är måna om att göra rätt för oss.

Som kund ska du känna att vi är en leverantör som ser till dina intressen. Vi tror att det kommer att göra dig till en nöjd kund som väljer att fortsätta anlita oss.