Dinenergipartner

Noga
Genomtänkt – Energipartner

Energiförbättra för ekonomi & miljö

Med vår hjälp kan ni ta ett helhetsgrepp över er elförbrukning, hitta energitjuvar och installera solceller för produktion av egen, 100 % förnybar el. Vi hjälper också till med upphandling och projektledning av laddstolpar för el- och elhybridbilar.

Effektivt och klimatsmart
– Noga Genomtänkt

Energikartläggning

Energikartläggningen utförs av våra tekniska fastighetsförvaltare. Här går vi igenom fastighetens värmesystem, ventilation, belysning, klimatskal och om det finns möjlighet till undermätning och solel.

Vi analyserar historisk förbrukning och variationer över olika tidsperioder för att identifiera nyckeltal som kan användas som utgångspunkt för framtida energioptimering. Förslag till åtgärder som kan minska elförbrukning och kostnader följer sedan som en naturlig del.

 

Energioptimering – ger ofta 20 % lägre elförbrukning

Energioptimering av en fastighet innebär att vi föreslår och genomför olika åtgärder för att minska energi- och elförbrukning. De flesta åtgärder går att genomföra utan att de påverkar bekvämligheten för de som bor eller arbetar i fastigheten till det sämre.

Ofta går det att minska elförbrukningen med 15–20 % för en genomsnittlig bostadsfastighet som inte redan energioptimerats.

 

Laddstolpar

Efterfrågan på laddstolpar ökar i takt med allt fler skaffar el- eller elhybridbil eller får en sådan som tjänstebil och vill kunna ladda bilen även hemma. Här är det viktigt att se till att elanläggningen klarar den extra belastningen och att laddning sker på ett säkert sätt.

Vi hjälper er kartlägga era behov, välja de laddboxar och debiteringssystem som passar er bäst, planera utbyggnaden och att se till att installationen utförs på ett fackmannamässigt sätt. Självklart hjälper vi även till med de mark- och anläggningarbeten som kan behövas.

 

Solceller

Med solceller kan ni producera egen el till fastigheten och minska kostnaderna för köpt el. Solel är 100 % förnybart och ett av de klimatmässigt bästa sätten att producera el. Moderna solceller har ett mer attraktivt utseende och högre effekt än sina föregångare. De kan installeras i alla väderstreck och även på tak med liten eller ingen lutning.

Vi samordnar de leverantörer och installatörer som behöver anlitas och tack vare våra samarbetsavtal kan vi minska er investeringskostnad. Vi ordnar även med registrering för elcertifikat om det är så att ni vill kunna sälja ett eventuellt elöverskott.

Kontaktperson Dennis Pernell 070-416 09 61 dennis.pernell@markbolagen.se