Integri­tets­po­licy

Börjar gälla: 2022-08-10

Aktualiserad den: 2022-08-10

Här beskrivs sekretesspolicyn hos MARK Södergren & Flink AB vid insamling och användning av de uppgifter vi får när du går in på www.markbolagen.se
(“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

MARK Södergren & Flink AB är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

MARK Södergren & Flink AB publicerar sin sekretesspolicy på sin www.markbolagen.se webbplats.

INSAMLING OCH ANVÄNDING AV DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande.
www.markbolagen.se inhämtar följande uppgifter:

 • Användaruppgifter

I användaruppgifterna ingår följande:

 • IP-address till datorer som besöker hemsidan
 • Begäran om webbsida
 • Begäran om webbsidor
 • Webbläsare för att komma till webbsidan
 • Tid och datum för besök

HUR VI SAMLAR IN UPPGIFTER

www.markbolagen.se samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:

 • När du fyller i kontaktformuläreller på annat vis skickar dina personliga uppgifter.
 • När du använder våra servicetjänster.

Dina uppgifter kommer sparas upp till 120 dag(dagar), efter att du har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för
underrättelser eller journalföring enligt tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

www.markbolagen.se får använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.
 • För att kontakta dig. MARK Södergren & Flink AB tar kontakt med dig per e-post, telefon, SMS eller via annan digital kommunikation som har att göra med funktionerna, produkterna, tjänsterna eller uppdaterad säkerhet, när det finns behov eller skälig anledning.
 • Marknadsförings- och reklamåtgärder. MARK Södergren & Flink AB använder ospecifierad information inhämtad fån dig för att förbättra vår marknadsföring.
 • Riktad reklam. Dina persondata används för att förbättra reklamåtgärder som stämmer överens med dina specifika intressen.

HUR VI DELAR UPPGIFTER OM DIG

MARK Södergren & Flink AB kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:

 • Vid ditt samtycke. MARK Södergren & Flink AB delar dina uppgifter för godtyckliga ändamål med ditt uttryckliga medgivande.
 • Vid affärssöverlåtelser. Dina uppgifter kommer delas vid ihopkoppling, förhandlingar, samgående, försäljning av affärsandelar, finansiering eller förvärv av andelar av vårt företag eller av vårt företaget som helhet med annat företag.

DELA VIA TREDJE MAN

Tredje man som vi delar dina personuppgifter med måste ange vad denne kommer använda dem till. Tredje man får endast behålla dina uppgifter under den tidsperiod som anges vid begärande om och erhållande av nämnd information. Tredje man som tillhandahåller digitala tjänster har inte rätt att samla in, sälja eller använda dina personuppgifter, med undantag för vad som krävs för angivet ändamål.

Dina uppgifter kan dels med tredje man för följande ändamål:

 • Uppgifter för analys. Dina personuppgifter kan komma delas med analysverktyg på nätet för att spåra och genomföra analyser av trafiken på webbplatsen.
 • Marknadsföringsåtgärder. Dina personuppgifter används i syfte att skapa och skicka nyhetsbrev, reklam och vidta digitala marknadsföringsåtgärder etc. Dina personuppgifter används i syfte att skapa och skicka nyhetsbrev, reklam och vidta digitala marknadsföringsåtgärder etc.
 • Förbättra riktade marknadsföringskampanjer. MARK Södergren & Flink AB samverkar med tredjemans tjänsteleverantörer för att förbättra riktade reklamkampanjer.

Om du beslutar att ge ut sådana uppgifter vid registrering eller på annat vis, ger du MARK Södergren & Flink AB samtidigt ditt samtycke till att använda, dela och spara dem i överensstämmelse med vad som anges i denna sekretesspolicy.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
 • Vid bearbetning av anmälningar om att din användning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
 • Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.

KAKOR

Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.

 • Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.
 • Inriktningscookies. Inriktningscookies används för att identifiera besökare mellan olika webbplatser, t.ex. innehållspartners, bannernätverk. Dessa cookies kan användas av företag för att skapa en profil över besökarnas intressen eller visa relevanta annonser på andra webbplatser.
 • Funktionscookies. Funktionskakor används för att komma ihåg besökarinformation på webbplatsen, t.ex. språk, tidszon, förbättrat innehåll.

Denna hemsida använder följande cookies:

SÄKERHET

För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. www.markbolagen.se tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust eller ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din användning av våra digitala tjänster ske på egen risk.

MARK Södergren & Flink AB ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar vi dig att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.

KONTAKTA OSS

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Namn: MARK Södergren & Flink AB

Adress: Elektrodgatan 2A

E-post: par.sodergren@markbolagen.se

Webbplats: www.markbolagen.se

Telefonnummer: 0704160960