FinaMarkarbeten

Noga
Genomtänkt – Fina markarbeten

Kvalitet i första hand

Är det något vi kan så är det markarbeten. När vi åtar oss ett nytt markarbete går vi grundligt tillväga. Vi är nästan petiga i vår omsorg att det ska bli rätt. Först ett gediget grundarbete för bästa kvalitet i längden. Sedan finarbete i form av plattläggning, stensättning, asfaltering, murar, plantering av träd, buskar och gräsmattor och utsmyckning i form av belysning, bänkar och bord.

Vi är gärna med tidigt i processen och tillsammans utvecklar projekt och styr det mot uppsatta mål, vad gäller kvalitet, ekonomi och tid.

Du är i trygga händer
– Noga genomtänkt.

Några av våra specialister inom markanläggning är grävmaskinister, stensättare, rörläggare och trädgårdsmästare. De är inte bara duktiga på vad de gör, de har också en blick och känsla för slutresultatet. När vi åtar oss ett uppdrag analyserar vi först och lämnar ett förslag på kostnadseffektiva lösningar och bra val av material och produkter. Vi bryr oss om och lämnar bara ett markarbete vi själva är nöjda med.

Det här är några av våra vanligaste tjänster, självklart kan vi ännu mer. Välkommen att ta kontakt så ger vi förslag på just det som du vill ha.

 

Fina markarbeten

Kontaktperson Fredrik Flink 070-416 08 51 fredrik.flink@markbolagen.se