GrovaMarkarbeten

Noga
Genomtänkt – Grova markarbeten

På säker mark

Det är inte för inte som vi heter MARK. Markarbeten var vår grund från starten och efter många års erfarenhet vågar vi påstå att ingen slår oss på fingrarna när det gäller markarbeten. Vi schaktar och förbereder nya områden, ordnar grundförstärkning och grundläggning av alla typer av konstruktioner, röjer träd och sly, drar ledningar, dränerar, river och bilar.

Vi gör markarbeten som håller för tidens tand och vi går grundligt tillväga. Som din samarbetspartner kan vi vara en komplett leverantör eller utföra enstaka uppdrag.

Med oss som partner vinner du ny mark
– Noga Genomtänkt.

Grova markarbeten som håller för tidens tand är vår specialitet. Rätt maskin för rätt uppdrag är kostnadseffektivt. Vi söker tillstånd, tar hänsyn till alla regler, gör ordentliga avstängningar, håller rent och snyggt och ser till att området är tryggt för personal, boende och allmänhet. Ett stopp i en gammal ledning, uppförande av en ny husgrund, eller nyanläggning av ett helt bostadsområde är lika intressant för oss. Vi är flexibla och har resurser att lösa problem.

Det här är några av våra vanligaste tjänster, självklart kan vi ännu mer. Välkommen att ta kontakt så ger vi förslag på just det som du vill ha.

 

grova_mark

Kontaktperson Anders Flink 070-416 09 50 anders.flink@markbolagen.se