Genomtänkt Projektering

Noga
Genomtänkt – Projektering

En nytänkande partner

Med många år av mark- och anläggningsarbeten, fastighetsskötsel och förvaltning och en samlad kompetens, kände vi att det var dags att ta vårt kunnande ett steg längre – till projektering – vilket innebär att vi tar ansvar från planering, genomförande och uppföljning.

Det kan röra sig om markarbeten, om- och tillbyggnad, utemiljöer, minska drift och underhållskostnader samt förbättra inomhusklimat.

Vi ser till att din fastighet utvecklas och förädlas
– Noga Genomtänkt.

Som fastighetsägare eller byggföretag kan du vara lugn. När vi har åtagit oss ett uppdrag då går vi in för det med hull och hår. Att leda ett utvecklande projekt är krävande men vi har det som behövs: kunskap, kostnadsmedvetenhet, sunt förnuft, och en blick och känsla för projektet. Som entreprenörer är vi vana att tänka praktiskt. Vi väljer material och produkter som är ekonomiska och fungerar över tid samt tar hänsyn till framtida skötsel.

Det här är några av våra vanligaste tjänster, självklart kan vi ännu mer. Välkommen att ta kontakt så ger vi förslag på just det som du vill ha.

 

projektering

Kontaktperson Dennis Pernell 070-416 09 61 dennis.pernell@markbolagen.se