TekniskFörvaltning

Noga
Genomtänkt – Teknisk förvaltning

I det långa loppet

Teknisk förvaltning kräver både tekniskt kunnande och kunskap om lagar och förordningar och en hel del administration. Det har vi redan tänkt på. Vi erbjuder en långsiktig underhållsplanering för fastighetens utveckling över tid, vilket gör att risken för akuta problem minimeras. Men om problem ändå uppstår tar vi hand om dem direkt.

Upphandlingar, försäkringsärenden, brandskydd och driftsoptimering är exempel på tjänster som gör det enklare för dig som fastighetsägare.

En framsynt förvaltare som tänker längre
– Noga Genomtänkt.

Många års erfarenhet av teknisk förvaltning har gett oss ett stort kunnande och ett brett kontaktnät, vilket gör att vi kan erbjuda ett heltäckande utbud av tjänster inom området. Vi engagerar oss aktivt och tillsammans med dig kan vi bedriva en optimal fastighetsutveckling, drifteffektivisera och föreslå förbättringar. Vill ni ha hjälp att upprätta en underhållsplan är vi partnern att luta sig emot, du får dessutom allt enkelt presenterat på webben. Vi är enkla att nå och samarbeta med.

Det här är några av våra vanligaste tjänster, självklart kan vi ännu mer. Välkommen att ta kontakt så ger vi förslag på just det som du vill ha.

 

teknisk

Kontaktperson Jimmy Palm 070-416 09 69 jimmy.palm@markbolagen.se